Sök
Bameco AB
Box 279
701 45 Örebro

​Telefon: 019-219060
Fax: 019-104217

bameco@bameco.se

Beredning

Material som måste beredas, eller förädlas. Exempelvis sållning, krossning eller magnetavskiljning.

Läs mer

Transport

Material som skall transporteras längre eller kortare sträcka. Exempelvis transportörer, vertikala eller horisontella (även lutande).

Läs mer

Lagring

Lagring av material i t ex lagringssilos, bränslefickor, pneumatiska sändartankar.

Läs mer

Utrustning för gjuterier

Läs mer